Menu Zamknij

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu działa  SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO–TURYSTYCZNE PTTK, którego opiekunem jest p. Renata Krawiec  – nauczyciel geografii. Członkami Koła są uczniowie Szkoły Podstawowej.

Misją Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK w Manasterzu jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów szkoły zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do zwiedzania swojej Małej Ojczyzny, poznawanie Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

Działalności Szkolnego Koła PTTK ma na celu:

  • rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych,
  • zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy,
  • utrzymywanie stałej współpracy z lokalnymi towarzystwami propagującymi turystykę i krajoznawstwo,
  • organizacja wycieczek szkolnych (pieszych, rowerowych i innych) oraz aktywne w nich uczestniczenie,
  • poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu,
  • organizowanie i udział w konkursach o tematyce krajoznawczej,
  • podtrzymywanie współpracy z SU, Szkolnym Klubem Wolontariat, Szkolnym Kołem LOP i innymi organizacjami działającymi w szkole
  • redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom działalność Koła, prowadzenie dokumentacji fotograficznej,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
  • integracja międzyszkolna.

 

Realizacja założonych celów odbywa się poprzez propagowanie krajoznawstwa i turystyki w szkole a także organizowania imprez krajoznawczo -turystycznych takich jak : wycieczki piesze i autokarowe , rajdy rowerowe, udział w konkursach o tematyce krajoznawczej, organizacja i udział w turniejach sportowych.

Skip to content