Menu Zamknij

Szkolne Koło LOP

Szkolne Koło LOP jest społeczną formą pracy pozalekcyjnej z uczniami naszej szkoły.

Spotkania odbywają się okazyjnie, zgodnie z kalendarzem ekologicznym.

Dzięki organizowanym akcjom ekologicznym, członkowie LOP rozbudzają wśród szkolnego środowiska zainteresowania problemami ochrony przyrody i wyrabiają nawyki jej poszanowania.

Szkolne Koło LOP działa w naszej szkole od 2000 roku. Członkami LOP są uczniowie szkoły podstawowej.

Pracą SK LOP kieruje p. Maria Żak.

 

Celem działalności Szkolnego Koła LOP jest:

  • kształtowanie postaw proekologicznych uczniów,
  • kształtowanie kultury proekologicznej i przekonania o wpływie każdego człowieka na stan środowiska przyrodniczego,
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów,
  • organizowanie czasu wolnego uczniów.

 

Akcje SK LOP:

  • sprzątanie świata,
  • zbiórka baterii,
  • „Zakręcona akcja” – zbieranie nakrętek,
  • dokarmianie ptaków,
  • Dzień Ziemi,
  • Coroczny udział w konkursie „Ekolog” i „Ekoplaneta”.
Skip to content