Menu Zamknij

Szkolne Koło PCK

W Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu od wielu lat działa Szkolne Koło PCK. Jest to organizacja skupiająca w swych szeregach uczniów gimnazjum, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.

Główne zadania Szkolnego Koła PCK to:

  • szerzenie kultury zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia,
  • popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia,
  • wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku,
  • kształtowanie humanitarnych postaw wśród młodzieży, gotowości niesienia pomocy innym,
  • otaczanie opieką dzieci młodszych, kolegów chorych lub mniej sprawnych fizycznie,
  • wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

Postawione zadania realizowane są poprzez podejmowanie różnych form pracy: wygłaszanie pogadanek, organizację konkursów, przygotowywanie gazetek, a także udział w różnego rodzaju akcjach.

Działalność SK PCK zakłada ścisłą współpracę ze szkolną służbą zdrowia i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.

Opiekunem organizacji jest p. Renata Hałys.

Skip to content