Menu Zamknij

Misja i wizja

Misja

 

Szkoła gwarantuje rzetelną wiedzę,

rozwija osobowość i wychowuje

w duchu chrześcijańskich wartości.

Jest drugim domem ucznia.

Wizja

 

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy.

Pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju.

Przygotowuje dziecko do przyszłego życia.

Działalność szkoły otwarta jest na oczekiwania środowiska lokalnego i społeczności szkolnej.

Szkoła posiada plan rozwoju, który zawiera system oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.

W placówce funkcjonuje system oceniania motywujący uczniów do efektywnej pracy.

Szkoła wychowuje w duchu patriotyzmu i wartości chrześcijańskich.

Skip to content